Intencje Mszalne
w kościele parafialnym w Dąbrowie Zielonej

Niedziela Miłosierdzia – 11 kwietnia
8:30    – † Krzysztofa Struskiego w rocz. śm.
10:00  – † Genowefy Jana Chmielarzy, Elżbiety Ignacego Jana Stanisława Sadowskich, Genowefy Bronisława Krzyszczyków
11:30   – † Bolesława w 20 rocz. śm. Barbary Kaczmarków
16:00  – † Andrzeja Mysłka, Marii Piotra Henryka Jędrzejewskich

Poniedziałek – 12 kwietnia
7:00    – † Edwarda Radeckiego
7:30    – † Mirosława Tasarza
8:00    – † Heleny Smagi
17:00  – † Wiesława Pietrasa

Wtorek – 13 kwietnia
7:00    – † Ryszarda Bąka
7:30    – † Stanisława Raka
8:00    – † Jadwigi Josiek
17:00  – † Ryszarda Obertyna

Środa – 14 marca
7:00    – † Józefy Michalskiej
7:30    – † Mirosława Tasarza
17:00  – † Józefy Kłos

Czwartek – 15 kwietnia
7:00    – † Edwarda Radeckiego
7:30    – † Daniela Jurczyka
17:00  – † Waldemara Halata

Piątek– 16 kwietnia
7:00    – † Genowefy Piątkowskiej
7:30    – † Jana Marka Pilisów, Weroniki Bolesława Pilisów, Zofii Stefana Glanc, Władysławy Władysława Falanów
17:00  – † Marty Bąk

Sobota – 17 kwietnia
7:00    – † Ryszarda Obertyna
7:30    – † Genowefy Piątkowskiej
16:00  – † Bogumiły Kozieł
16:30  – † Jadwigi Radeckiej

III Niedziela Wielkanocna – 18 kwietnia
8:30    – † Bronisławy Juliana Andrzeja Kowalczyków
10:00  – † Czesława Mirosławy Teofila Marianny Charaziaków, Stanisława Anny Stanisława Mieczysława Klucznych
11:30   – † Wojciecha Waldemara Włodarza, Stefana Pawlika
16:00  – † Józefy Józefa Wąsków, Michaliny Stanisława Wąsków, Marianny Ludwika Muszczaków

 

Intencje Mszalne
w kościele filialnym w Olbrachcicach-Ulesiu

Niedziela Miłosierdzia – 11 kwietnia
10:00  – † Henryka Balasa

III Niedziela Wielkanocna – 18 kwietnia
10:00  – † Nikodema w 23 rocz. śm. Jakuba Marianny Stefana Zjawionych

 

Intencje Mszalne
w kaplicy w Dąbku

Nie ma Mszy świętych