Intencje Mszalne
w kościele w Dąbrowie Zielonej

Niedziela – 02 sierpnia
8:30    – † Stefanii w 5 rocz. śm. Stefana Jana Marianny Czarnotów
11:30   – † Cecylii Mysłek w 5 rocz. śm. Zenona Mariana Władysława Mysłków
16:00  – † Mariana Mysłka w 1 rocz. śm. Andrzeja Bajora

Poniedziałek – 03 sierpnia
7:00    – † Władysława Rokity
18:00  – † Ryszarda Piaszczyka

Wtorek – 04 sierpnia
7:00    – † Ewy Falany
18:00  – † Bolesławy Zygmunta Andrzeja Kurasów, Marianny Antoniego Mysłków
18:30  – † Janusza-Daniela Wosika

Środa – 05 sierpnia
7:00    – † Józefa Kamińskiego
18:00  – † Zbigniewa Góry w 3 rocz. śm.

Czwartek – 06 sierpnia – Przemienienie Pańskie
7:00    – † Ewy Falany
7:30    – † Ryszarda Piaszczyka
18:00  – † Walerii Pelagii Wincentego Ireny Anny Stefana Janiny Tadeusza Marii Perygów

Piątek – 07 sierpnia
7:00    – †  Zygmunta Bąka
7:30    – † Anny Bajor
18:00  – Na 18 urodziny Dawida o Boże Błogosławieństwo

Sobota – 08 sierpnia
7:00    – † Janusza-Daniela Wosika
7:30    – † Zdzisławy Płomińskiej
18:00  – † Władysławy Kazimierza Zygoniów

Niedziela – 09 sierpnia
8:30    – † Franciszka Knopa, Zenona Ślęzaka, Szczepana Józefy Janiny Władysława Zdzisława Raków
11:30   – † C.R. Zawiszów, Kurpiosów, Huczyńskich, Gawłowiczów
16:00  – † Genowefy Stanisława Zygmunta C.R. Mikuszewskich, Zofii Kazimierza C.R. Wypartów, Marianny Franciszka Mieczysława C.R. Koćwin, Teresy Zbigniewa Falanów, Haliny Szulga

Intencje Mszalne
w kaplicy w Olbrachcicach-Ulesiu

Niedziela – 02 sierpnia
10:00  – † Danuty Kochańczyk w 3 rocz. śm.

Niedziela – 09 sierpnia
10:00  – † Zdzisława Kani w 5 rocz. śm.

Intencje Mszalne
w kaplicy w Dąbku

Niedziela – 02 sierpnia
Msza Święta

Niedziela – 09 sierpnia
Msza Święta