Intencje Mszalne
w kościele parafialnym w Dąbrowie Zielonej

Niedziela – 22 listopada – Chrystusa Króla
8:30    – † Józefa Nowaka
10:00  – (Intencja z Olbrachcic-Ulesia) † Stefana Gorgonia w 20 rocz. śm.
11:30   – † Przemysława Tadeusza Włodarzów
16:00  – † Zofii Czarnoty w 2 rocz. śm.

Poniedziałek – 23 listopada
7:00    – † Anny Bajor

7:30    – † Edwarda Soboka
17:00  – † Józefy Wróbel

Wtorek – 24 listopada
7:00    – † Włodzimierza Makówki
7:30    – † Edwarda Soboka
17:00  – † Jarosława Czarnoty

Środa 25 listopada
7:00    – † Edwarda Musiała
7:30    – † Zbigniewa Nowaka
17:00  – † Mirosława Tasarza
17:30  – † Bronisława Smagi

Czwartek – 26 listopada
7:00    – † Jana Antoniego Wołowczyk
7:30    – † Włodzimierza Makówki
17:00  – † Genowefy Piątkowskiej
17:30  – † Józefy Wróbel

Piątek – 27 listopada
7:00    – † Anny Bajor
7:30    – † Zbigniewa Nowaka
17:00  – † Józefa Kamińskiego

Sobota – 28 listopada
7:00    – † Edwarda Musiała

7:30    – † Janusza-Daniela Wosika
16:00  – † Andrzeja Józefa Bajorów
16:30  – † Sławomira Barbary Ruszel

Niedziela – 29 listopada – I niedziela Adwentu
8:30    – † Władysławy Knop w 11 rocz. śm. Stanisława Anieli Walentego Pietrasów
10:00  – (Intencja z Olbrachcic-Ulesia) † Zofii Franciszka Nowińskich, Janiny Aleksandra Woźniaków

11:30   – † Andrzeja Marianny Stypków
16:00  – † Andrzeja Czarneckiego w 4 rocz. śm., Walerii Stanisława Czarneckich, C.R. Czarneckich Chałubińskich Jobczyków Wójciaków, Janusza Brędowskiego, Genowefy Chałubińskiej
               † Walentego Turka w 1 rocz. śm.

Intencje Mszalne
w kościele filialnym w Olbrachcicach-Ulesiu

Niedziela – 22 listopada
Nie ma Mszy Świętej w kaplicy

Niedziela – 29 listopada
Nie ma Mszy Świętej w kaplicy

Intencje Mszalne
w kaplicy w Dąbku

Niedziela – 22 listopada
Nie ma Mszy Świętej w kaplicy

Niedziela – 29 listopada
Nie ma Mszy Świętej w kaplicy