Najbliższe spotkanie:
13 maja, sobota, godz. 17.00

Nabożeństwa majowe (codziennie):
w Dąbku o godz. 16.00
w Olbrachcicach-Ulesiu o godz. 17.00
w Dąbrowie Zielonej o godz. 18.00

Spotkania formacyjne w kościele:
10 września 2022 roku
8 października 2022 roku
12 listopada 2022 roku
10 grudnia 2022 roku
11 lutego 2023 roku
11 marca 2023 roku
13 maja 2023 roku

Rekolekcje adwentowe
3 – 4 grudnia 2022 roku

Rekolekcje wielkopostne
26 – 28 marca 2023 roku