Prace konserwatorskie przy Ołtarzu Świętego Józefa